ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری FS3-2000

ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری FS3-2000

ابعاد ۳۰۰‏x‏۲۴۰‏x‏۱۱۰
وزن ۶۰گرم
حجم ۵۰۰۰ ‏CC‏
تعداد در بسته ۱۰۰‏

 

ظروف یکبارمصرف پروتئینی برگر
ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری FS2-2000