ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری FS2-2000

ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری FS2-2000

ابعاد ۳۰۰‏x‏۲۴۰‏x‏۶۰
وزن ۵۰گرم
حجم ۲۹۰۰ ‏CC‏
تعداد در بسته ۲۰۰‏

 

ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری FS3-2000
ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری FS1-2000