ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری B-750

ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری B-750

ابعاد ۲۰۵‏x‏۱۴۰‏x‏۵۰
وزن  ۱۸ و ۲۰گرم
حجم ۷۰۰ ‏CC‏
تعداد در بسته ۲۵۰‏

 

ظروف بسته بندی یکبارمصرف قارچ سری ۲۰۰
ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری B-500
فهرست