ظروف بسته بندی یکبارمصرف قارچ سری ۸۰۰

ظروف بسته بندی یکبارمصرف قارچ سری 800

ابعاد : ۲۶۵x170x60
وزن : ۳۰ گرم
حجم : ۱۶۷۰cc
تعداد در هر بسته : ۲۵۰عدد

ظروف بسته بندی یکبارمصرف قارچ سری ۱۰۰۰
ظروف بسته بندی یکبارمصرف قارچ سری ۴۰۰