ظروف بسته بندی یکبارمصرف قارچ سری ۴۰۰

ظروف بسته بندی یکبارمصرف قارچ سری 400

ابعاد : ۱۸۰x140x75
وزن : ۱۳  گرم
حجم : ۱۲۰۰cc
تعداد در هر بسته : ۲۵۰عدد

ظروف بسته بندی یکبارمصرف قارچ سری ۸۰۰
ظروف بسته بندی یکبارمصرف قارچ سری ۳۰۰