ظروف بسته بندی یکبارمصرف قارچ سری ۳۰۰

ظروف بسته بندی یکبارمصرف قارچ سری 300

ابعاد : ۱۸۰x140x35
وزن : ۱۲  گرم
حجم : ۵۵۰cc
تعداد در هر بسته : ۲۵۰عدد

ظروف بسته بندی یکبارمصرف قارچ سری ۴۰۰
ظروف بسته بندی یکبارمصرف قارچ سری ۲۰۰