ظروف یکبار مصرف میوه

ظروف یکبارمصرف

ظروف یکبارمصرف محصولات شرکت فیروز بسپار یاران در دسته بندی های ظروف یکبار مصرف گوشت، مرغ، خشکبار، سالاد، میوه، سبزیجات، لبنیات، ترشیجات ،لیوان یکبار مصرف، کاسه یکبار مصرف سایر ظروف یکبارمصرف توسط شرکت فیروز بسپار یاران با استفاده از باکیفیت ترین مواد پلاستیکی تولید شده و در اختیار شما مصرف کنندگان قرار می گیرد. اکثر ظروف یکبارمصرف و سایر پلاستیک ها بصورت روش وکیوم فرمینگ شکل داده می شوند

همچنین می توانید برای تهیه انواع ورق پلاستیک و ظروف یکبار مصرف با ما از قسمت ارتباط با ما تماس بگیرید

درب بسته بندی یکبارمصرف سری D2-200

درب بسته بندی یکبارمصرف سری D2-200

درب بسته بندی یکبارمصرف سری D2-400

درب بسته بندی یکبارمصرف سری D2-400

درب بسته بندی یکبارمصرف سری D200

درب بسته بندی یکبارمصرف سری D200

درب بسته بندی یکبارمصرف سری D400

درب بسته بندی یکبارمصرف سری D400

درب یکبارمصرف پنیر

درب یکبارمصرف پنیر

ظروف بسته بندی یکبارمصرف ترشیجات خشکبار سالاد سری N3-200

ظروف بسته بندی یکبارمصرف ترشیجات خشکبار سالاد سری N3-200

ظروف بسته بندی یکبارمصرف ترشیجات سالاد خشکبار سری N3-400

ظروف بسته بندی یکبارمصرف ترشیجات سالاد خشکبار سری N3-400

ظروف بسته بندی یکبارمصرف خشکبار ترشیجات سالاد سری N200

ظروف بسته بندی یکبارمصرف خشکبار ترشیجات سالاد سری N200

ظروف بسته بندی یکبارمصرف خشکبار سالاد ترشیجات سری N1-200

ظروف بسته بندی یکبارمصرف خشکبار سالاد ترشیجات سری N1-200

ظروف بسته بندی یکبارمصرف خشکبار سالاد ترشیجات سری N1-400

ظروف بسته بندی یکبارمصرف خشکبار سالاد ترشیجات سری N1-400

ظروف بسته بندی یکبارمصرف سالاد خشکبار ترشیجات سری N2-200

ظروف بسته بندی یکبارمصرف سالاد خشکبار ترشیجات سری N2-200

ظروف بسته بندی یکبارمصرف سالاد خشکبار ترشیجات سری N2-400

ظروف بسته بندی یکبارمصرف سالاد خشکبار ترشیجات سری N2-400

ظروف بسته بندی یکبارمصرف سالاد سزار خشکبار ترشیجات سری T3000

ظروف بسته بندی یکبارمصرف سالاد سزار خشکبار ترشیجات سری T3000

ظروف بسته بندی یکبارمصرف سری Mandini-b

ظروف بسته بندی یکبارمصرف سری Mandini-b

ظروف بسته بندی یکبارمصرف سری Mandini-s

ظروف بسته بندی یکبارمصرف سری Mandini-s

ظروف یکبارمصرف PET پت سری N2-1000

ظروف یکبارمصرف PET پت سری N2-1000

ظروف یکبارمصرف PET پت سری T-1500

ظروف یکبارمصرف PET پت سری T-1500

ظروف یکبارمصرف آشامیدنی و لبنی لیوان سری C150

ظروف یکبارمصرف آشامیدنی و لبنی لیوان سری C150

ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری B-500

ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری B-500

ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری B-750

ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری B-750

ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری E1-1000

ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری E1-1000

ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری E2-1000

ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری E2-1000

ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری N1-1000

ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری N1-1000

ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری N2-1000

ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری N2-1000

ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری N3-1000

ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری N3-1000

ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری T1000

ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری T1000

ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری T1500

ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری T1500

ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری T2000

ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری T2000

ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری T500

ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری T500

ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری T750

ظروف یکبارمصرف پروتئینی سری T750

ظروف یکبارمصرف لبنی و آشامیدنی سری C100

ظروف یکبارمصرف لبنی و آشامیدنی لیوان سری C100

ظروف یکبارمصرف لبنیات و آشامیدنی سری C2

ظروف یکبارمصرف لبنیات و آشامیدنی سری C2

ظروف یکبارمصرف لبنیات و آشامیدنی سری C2-100

ظروف یکبارمصرف لبنیات و آشامیدنی سری C2-100

ظروف یکبارمصرف لبنیات و آشامیدنی سری K1000

ظروف یکبارمصرف لبنیات و آشامیدنی سری K1000

ظروف یکبارمصرف لبنیات و آشامیدنی سری K500

ظروف یکبارمصرف لبنیات و آشامیدنی سری K500

ظروف یکبارمصرف لبنیات و آشامیدنی سری K750

ظروف یکبارمصرف لبنیات و آشامیدنی سری K750

ظروف یکبارمصرف لبنیات و آشامیدنی لیوان سری C1-200

ظروف یکبارمصرف لبنیات و آشامیدنی لیوان سری C1-200

ظروف یکبارمصرف لبنیات و آشامیدنی لیوان سری C1-250

ظروف یکبارمصرف لبنیات و آشامیدنی لیوان سری C1-250

ظروف یکبارمصرف لبنیات و آشامیدنی لیوان سری C2-500

ظروف یکبارمصرف لبنیات و آشامیدنی لیوان سری C2-500

فهرست